Monday, April 30, 2007

Lumina primăverii - rengay

Magdalena Dale, Cristina Rusu şi Corneliu Traian Atanasiulumina lunii -
pe crengi fără frunze
flori albe de prun (MD)

vântul risipind tăceri
prin cuiburi încă goale (CR)

ţipăt de cocori -
picur prelins din geană
pe ridul uscat (CTA)

sub mugurii cu rouă
printre vreascuri ghiocei (MD)

pământul reavăn -
în aura dimineţii
aerul vibrând (CR)

departe pe coline
doar verdele ca un fum (CTA)

Vise de toamnă - rengay

Corneliu Traian Atanasiu şi Cristina Rusu


zarea pustie –
doar privirea ta plină
de păsări în zbor CTA

vîntul fugar al toamnei
suflă rece peste noi CR

pe lună plină –
pescarii cos plasele
rupte-n furtună CTA

umbre palide –
în camera cu irişi
scrisori deschise CR

dintre file răzbate
iz de vremuri trecute CTA

ploua-n ferestre –
mîini zbîrcite în poală
vise încătuşate CR

Ape vii, ape moarte - secvenţa tanrenga

Cristina Rusu şi Corneliu Traian Atanasiu


*

prin ploaia deasă
dansul pescăruşilor –
amurgul palid CR

pe nisipul ud două
perechi de paşi se despart CTA


*

mii de picături
sfarmă oglinda apei –
chipuri tremurînd CTA

peste lacul mohorît
se-abat aripi de ceaţă CR


*

salcia-ngână
tăcut pulberi sonore –
tâşnesc şi recad CTA

doar amintiri fugare
în tăcerea inimii CR

Saturday, April 28, 2007

oglindă verde
apa zburlită de vînt -
foşnet de sălcii

sub vînt de prier
frunză nouă-n mesteceni -
streşini picurînd

visul plopilor
grămădit în rigole -
puf zădărnicit

Thursday, April 19, 2007

Veghind grădiniţa

În şoapte de flori,
Amintiri jucăuşe
Magnolia roz –
Veghează un şotron şters
În curtea grădiniţei.


Watching the kindergarten


In flowers’s whispers,
Playful memories
A pink magnolia -
Watches a faded hopscoth
In the kindergarten yard.

Monday, April 16, 2007

Pe ţărm / On the Shore

Pe ţărmUrc fără grabă faleza. O linişte blîndă, răcorită uşor de briză. Iarba deja uscată, de un galben murdar se întoarce în culoarea pămîntului.

cicoare şi maci
în iarba prăfuită –
faleza înaltă
I-am zărit pe acoperiş. Un număr indecis. Vreo cinci-şase. Stăteau. Ca şi olanele. Decoloraţi şi resemnaţi ca şi ele. Arşi de soare. Vizitaţi de adierea dinspre mare. Doar ea lucea în apropiere. Sfidînd ariditatea.

tăcerea mării –
sticleşte doar sub soare
clipocind la ţărm

Priveau parcă halucinaţi de un miraj spre apă. Timpul s-a oprit. Totul era vechi – dintotdeauna. Marele Proiectant îi aşezase unde le era locul. La fel de minerali ca olanele.

sus pe cornişă
pescăruşi nemişcaţi –
casa cu olane

Am coborît apoi şi-am mers îndelung prin apă. Cu tălpile goale prin valurile ce spălau plaja. Plescăind parcă deprins cu o anume voluptate contemplativă. Cu bucuria trupului prins în reverie.

gleznele goale-n
valul risipit pe nisip –
gusturi de-mbogăţit

Plaja aglomerată – rămasă în urmă. Sunete stinse mai pluteau în derivă pe undele vîntului. Şi valul îşi rostea fermitatea la întîlnirea mirată cu ţărmul.

rumoarea plajei
despletită de briză –
basul valului

On the ShoreI’m climbing up leisurely the cliff. A mild silence, easy cooled by the breeze. The yellow-dirty grass already dried turns into colour of the earth.chicory and poppies
in the dusty grass –
high cliffSuddenly, I saw them on the roof. An uncertain number. Some five or six. They stand motionless. Like tiles. Discoloured and resigned like them. Burnt by the sun. Visited by the breeze from the sea. Only it shone near by. Defying aridity.

silence of the sea –
just glittering in the sun
lapping on the beach

They seemed attracted by a mirage to the water. The time stopped. All has always been old there. The Big Designer put them in their place. They were as mineral as the tiles.

up on the cornice
motionless seagulls –
the house with tiles

I came down then and went through the water for a long time. Bare-footed through the waves that were laving the beach. Champing as experienced with a certain contemplative delight. With the joy of the body caught in revery.

naked ankles in the wave
dispersed in the sand -
tastes of enriched man

The crowded beach – staying behind. Extenguished sounds were floating in drift of wind. And the wave was uttering its firmness at the amazed encounter with the shore.

rumour of the beach
unbraided by wind –
the wave’s bass

Saturday, April 14, 2007

Labels, etichete - genul postării şi autorul

Am introdus labels, etichete. Fiecare postare poate fi etichetată cu genul în care se încadrează şi cu numele autorului pentru ca doritorii să poată accesa doar ceea ce-i interesează pe moment.

Cînd postaţi, veţi observa pe bara de jos un loc unde puteţi introduce eticheta, Labels for this post, apăsînd Show all, selectaţi etichetele care se potrivesc postării voastre.

Din lista Labels (dreapta sus), puteţi alege genul dorit sau autorul preferat făcînd clic pe eticheta respecitvă.

Tanka 3

noapte de noapte
în drumul meu spre tine
floarea inimii...
petale-nmiresmate
risipite-n calea ta


night after night
in my way to your soul
the flower of heart…
so many fragrances petals
scattered in your way

Tanka 2

flori de liliac
pe marginea drumului
şi tineri la porţi
aşteptând să răsară
luna de primăvară


lilac flowers
at the edge of the road
in front of the gates
the youth waiting to rise
the spring moon again

Tanka 1

hoinărind în vis
ţin văzduhul în braţe
dulce povară...
ramurile teiului
mângâiate de-o boare


lost in dream
I keep the air in mz arms
like a sweet burden...
the branches of lime
caressed by a breeze

http://www.modernenglishtanka.com/digital/2007a/daletanka.html

Thursday, April 12, 2007

Tanka 2

Nicio albină
în salcâmul în floare
sub ploaia nemiloasă.
Bătrâna
privind de la fereastră.
No bee
on the acacia in flower
in pitiless rain.
The old woman
looking at the window.


http://www.modernenglishtanka.com/digital/2007a/tirenescutanka.html

haishin 2florile de măr
luminate de lună –
doar un spectator

apple flowers
moonshiny –
only a spectator

Wednesday, April 11, 2007

Primăvara (secvenţă haiku)

Mâine va ninge.
Nu te grăbi să înfloreşti,
caisule!

Împreună cad,
din aceeaşi floare de prun,
două petale.

Ploaie de prier –
pe apa dintre straturi
petale de cireş

Adiere în zori…
câte petale de prun
au căzut pe pământ…

Clipă de mister –
printre cruci dărâmate
nenumărate violete

Spring (haiku sequence)

Tomorrow is going to snow.
Don’t hurry to get in blossom,
You, apricot-tree!

Two petals fall,
from the same flower,
of the prune tree

Rain spring –
petals cherry tree
in the water among the bets

Morning breeze...
how many petals from plum trees
are falling to the ground...

A mystery moment –
among the ruined croses
the countless violets

Tanka 1

Cireş sălbatic
lângă o prăpastie.
Albe petale
se scutură în vale.
Deasupra, cerul senin…

Wild cherry-tree
next to a precipice.
White petals
shedding in the valley
Above, the blue sky…http://www.modernenglishtanka.com/digital/2007a/tirenescutanka.html

Haiku 5

Înfloresc teii –
moşu-ascultă un vals
la vechiul pick-up


Lime blossoms –
the grandpa listens to a waltz
at the old phonograph

Haiku 4

Cortina cade –
primadona primeşte
un coş cu frezii

Curtain drops –
primadona receives
a basket full with freesias

Tuesday, April 10, 2007

Poveste cu primăvară (Haibun)

Primăvara vine olfactivă, cu ghioceii ieşiţi din pământul reavăn. Petece de pământ apar intens cromate şi dornice de a primi sămânţa în ele. Zăpada se înmoaie, îngenunche sub razele de soare care capătă putere. Ce aproape sunt depărtatele călduri ale verii!

Sub soarele cald-
zăpada îngenunche
neverosimil.

Norii cern ploi care aduc cu ele încălzirea. Primele flori de viorele, narcise, zambile primele ramuri cu mâţişori. Mereu mai cald, mereu mai senin, tufele înfloresc sentimente galbene, primul aur de la soare.Soare răsare -
flori galben luminos
în primăvară.Iarba încovorează tărâna,se ajunge cât să fie dorită la un păscut. Mi-e milă să pun pasul. E atât de fragedă, atât de verde, atât de tânără! Oile ieşite din iarnă pasc iarba tânără şi proaspătă, însoţite de mieii lor.
Ca un clopoţel -
Behăitul mieilor
La gâtul iebii.

foto: Mariana Tănase

haishin 1


Cântec de păsări –
liliacul înflorind
sub soarele cald

song of birds –
lilac blossoming
under warm sun

Haiku 3

mireasma de tei
şi dorul meu de tine
în toată casa

lime scent
and my longing for you
in the whole house

Haiku 2

noapte pustie,
vălul parfumat de tei
peste inimă

waste night
a veil perfumed by the lime
over the heart


Haiku 1

mireasmă de tei
printre picuri de ploaie...
eu încă pe drum

lime scent
among rain drops
I am still on my way


copii în leagăn -
pe faţa bătrînului
umbre în balans

children on the swing –
balancing shadows
in grandpa`s eyes

triluri ascunse
prin verdele-abia-nfiripat -
ceaşca aburind

vîntul frînge crengi -
sub norii scămoşaţi
plesneşte un mugur

Haiku 3

Zori de zi în parc –
risipindu-şi parfumul
florile de tei

At daybreak on park –
spreading their perfume
lime flowers

Haiku 2

Vântul de seară –
ca un bănuţ de aur
o frunză de tei

The evening wind –
as a golden coin
a lime leaf

Haiku 1

Mii de albine
pe cireşii înfloriţi –
singură mamaThousand bees
on the blossom cherry tree –
the lonesome motherhttp://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=912&type=1

De ce nu?


Ideea de a face un blog sezonal mi-a venit vizitînd bloguri asemănătoare făcute de şi pentru autorii de limbă engleză. Le puteţi vedea singuri: UKKU SPRING HAIKU, SUMMER HAIKU, Falling Haiku, Winter Haiku, Spring Haiku 2007.

Cred că se simţea nevoia unei iniţiative asemănătoare pentru autorii de limbă română.

În bara din dreapta, găsiţi instrucţiuni pentru a activa pe acest blog. Pe parcus le voi adăugi dacă va fi necesar.

Primăvara a început deja. Să n-o lăsăm să treacă fără a-i mărturisi adevărul.